Kinderfysiotherapie
Kinderergotherapie
Kinderlogopedie
PMC Kids

Kinderfysiotherapie

Bij de kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut wil allereerst een volledig beeld van het motorisch niveau van uw kind krijgen. Zij verzamelt informatie bij ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt, en zij onderzoekt en doet allerlei testen met uw kind. Tenslotte bespreekt de kinderfysiotherapeut met de ouders de bevindingen en stelt zij een behandelplan voor.

De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan ouders. U kunt op die manier samen met uw kind thuis oefenen. Als het nodig is, kan de kinderfysiotherapeut uw kind ook thuis behandelen. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of voor kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houding- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.

Uw kind in deskundige handen

In onze praktijk zijn Vicky Reijnen, Suze van Beek en Heske Heidergott als geregistreerd kinderfysiotherapeut werkzaam. De vervolgopleiding kinderfysiotherapie kan pas gevolgd worden na de algemene (basisopleiding) fysiotherapie.

De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar op het gebied van het bewegend functioneren.

De kinderfysiotherapeut werkt altijd volgens een behandelplan, waar nodig in overleg met andere disciplines. In ons centrum hebben de kinderfysiotherapeuten een nauwe samenwerking met de ergotherapie en de logopedie die ook in ons centrum gevestigd zijn. Als het nodig is, wordt er gezamenlijk behandeld. Orthopedagoog en diëtist leveren zonodig ook een bijdrage om te komen tot een goed behandelplan. Verder kan er ten behoeve van de behandeling ook overleg plaatsvinden met artsen, leerkrachten of andere betrokkenen.Over de verwijzing voor en de vergoeding van kinderfysiotherapie

(deze informatie wordt op korte termijn ingevoerd)

Voor meer informatie over kinderfysiotherapie bel naar onze praktijk 0251-239101

Of kijk op de website van de NVFK

(Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie): www.kinderfysiotherapie.nl