Kinderfysiotherapie
Kinderergotherapie
Kinderlogopedie
PMC Kids

Kinderlogopedie

Praten is iets wat we elke dag allemaal doen. Het is een belangrijk onderdeel van onze communicatie met anderen. Problemen met praten leiden al snel tot moeilijkheden in de omgang met andere mensen. Een logopedist helpt kinderen, die problemen hebben met het spreken, maar ook als uw kind moeite heeft met het vormen van zinnen of het vertellen van een logisch verhaal. Ook als uw kind stem- of keelklachten heeft, moeilijk slikt, stottert, onduidelijk spreekt, moeilijk op woorden kan komen, bent u bij de logopedist op het juiste adres.

De spraak van uw kind
Een kind van vijf jaar zou de meeste klanken goed moeten kunnen uitspreken. Als uw kind achterblijft t.o.v. leeftijdgenoten en bepaalde spraakklanken niet kan uitspreken of woorden vervormt, kunt u een afspraak maken met een logopedist ter beoordeling van de

Taal
Onder taalontwikkeling wordt verstaan de ontwikkeling van de woordenschat, de vorming van de zinnen en het gebruiken van taal. Als uw kind moeite heeft met het onder woorden brengen van zijn bedoelingen, kunt u contact opnemen met een logopedist.
Maar ook het begrijpen van taal is een onderdeel van de taalontwikkeling; als een kind niet goed begrijpt, kan het zich ook niet goed ontwikkelen. De logopedist helpt zowel op het gebied van het taal begrijpen als op het gebied van taal produceren.