Kinderfysiotherapie
Kinderergotherapie
Kinderlogopedie
PMC Kids

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie voor wie?

Kinderen ontwikkelen thuis en op school veel nieuwe vaardigheden waardoor hun zelfstandigheid vergroot wordt. Door een ziekte/aandoening of onduidelijke oorzaak komt deze ontwikkeling niet altijd vanzelf op gang. Als er problemen ontstaan in het uitvoeren van dagelijkse handelingen kan een kinderergotherapeut hulp bieden bij het leren van bijvoorbeeld:

Kinderen kunnen beperkt worden in hun handelen door verschillende oorzaken. Een aantal meest voorkomende voorbeelden hiervan zijn:

Bij de ergotherapeut

De behandelingen van Kinderergotherapie Kennemerland bestaan uit vier onderdelen: intake, observaties en testen, behandeling en evaluatie.

Intake

Kinderergotherapie Kennemerland start de behandeling met een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om de hulpvraag in kaart te brengen. Het is de bedoeling dat u van tevoren de vragenlijst kinderergotherapie invult en deze meeneemt naar het gesprek.

Indien nodig betrekken wij de school van uw kind bij het vaststellen van de hulpvraag, bijvoorbeeld door observatie op school, het invullen van de schoolvragenlijst of telefonisch contact met de leerkracht.

Observaties en testen

Na het intakegesprek gebruikt Kinderergotherapie Kennemerland observatiemethoden en testen om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Aan de hand van de uitkomsten hiervan stellen we een behandelplan op. Dit bespreken we met u en eventueel met de school.

Behandeling

Afhankelijk van de hulpvraag behandelen onze ergotherapeuten uw kind in onze praktijk, thuis of op school. Gedurende de behandelperiode bespreken wij de vorderingen regelmatig met u. Daarnaast geven wij u adviezen over hoe uw kind gestimuleerd kan worden om de gewenste activiteiten uit te voeren.

Soms heeft een kind hulpmiddelen nodig, zoals aangepast bestek, schrijfmateriaal of een aangepaste stoel of fiets. Kinderergotherapie Kennemerland voorziet u in dat geval van deskundig advies over hulpmiddelen. Ook vragen over woningaanpassingen, autoaanpassingen en voorzieningen in de badkamer kunnen wij voor u beantwoorden.

Evaluatie

Na het afronden van de behandeling evalueren wij de therapie en stellen we een eindrapportage op. Kinderergotherapie Kennemerland streeft naar een drieledig resultaat:

Over de verwijzing voor en de vergoeding van kinderergotherapie.

U kunt zowel met verwijzing als zonder verwijzing contact opnemen met Kinderergotherapie Kennemerland. Als u uw kind zonder verwijzing bij ons aanmeldt, krijgt u te maken met een verplichte DTE-screening. Bij vergoeding vindt u informatie over de vergoeding van ergotherapie.

Kinderergotherapie met verwijzing

Wij behandelen op verwijzing van een huisarts of specialist. Bij uw eerste afspraak dient u deze verwijzing samen met uw verzekeringspas en legitimatie mee te nemen.

Kinderergotherapie zonder verwijzing

De ergotherapie is direct toegankelijk. Deze mogelijkheid heet DTE: Directe Toegankelijkheid Ergotherapie.

Het is afhankelijk van uw zorgverzekeraar of u van DTE gebruik kunt maken. Sommige zorgverzekeraars stellen een verwijzing nog steeds verplicht. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen of u zonder verwijzing een afspraak met ons kunt maken.

DTE-screening

Als u uw kind zonder verwijzing bij Ergotherapie Kennemerland aanmeldt, zijn wij verplicht om te beoordelen of uw kind in aanmerking komt voor DTE. Dit gebeurt door middel van een screening tijdens de eerste afspraak. Onderdeel van de DTE-regeling is dat uw huisarts een verslag van deze screening ontvangt. Als u hier bezwaar tegen heeft, kan uw kind helaas geen gebruik maken van de DTE-regeling.

Het is belangrijk dat u bij het maken van de eerste afspraak aan ons meldt dat u geen verwijzing van een arts heeft voor uw kind. Daarnaast dient u het formulier DTE-screening in te vullen voordat u bij onze praktijk komt. U neemt dit ingevulde formulier samen met uw verzekeringspas en legitimatie mee naar de eerste afspraak.

Over de vergoeding van kinderergotherapie

Ergotherapie wordt 10 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige verzekeraars vergoeden extra uren vanuit de aanvullende verzekering. Ergotherapie Kennemerland is verplicht een DTE-screening af te nemen als u uw kind zonder verwijzing aanmeldt. Deze duurt 15 minuten en wordt in mindering gebracht op de 10 uur die uw kind vergoed krijgt.

Voor informatie over de vergoeding van ergotherapie vanuit de aanvullende verzekering kunt u de polisvoorwaarden van uw verzekering raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Soms zijn aanvullende vergoedingen mogelijk vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) of arrangementen.